RTG pracoviště

RTG pracoviště: je vybaveno vysokofrekvenčním rentgenologickým přístrojem Ajex 140H, který umožňuje kvalitně rentgenovat nejen kosti, ale i měkké tkáně ( srdce, plíce, orgány dutiny břišní). Snímkování probíhá za velmi krátkých časů (setiny sekundy), a tím je minimalizována radiační zátěž pro pacienta.
RTG snímky jsou vyvolávány digitálně, čímž zajistíme vysokou kvalitu a rychlost.

Digitalizace RTG má mnoho výhod:

  • Naši pacienti jsou vystaveni nižším dávkám rtg záření, protože informativní výtěžnost snímku je podstatně vyšší než na klasickém filmu, pravděpodobnost nepovedeného snímku je téměř nulová (odpadá opakované rentgenování). Digitální sensor je citlivější na RTG záření, než klasické filmy, proto stačí nižší dávka záření k dosažení stejného výsledku.
  • Snímek lze na monitoru upravovat, čímž dosahujeme vysoké diagnostické výtěžnosti -při použití filmu není téměř možné zhotovit tak kvalitní snímek jako na digitalizovaném rtg pracovišti
  • Snímek je archivován v počítači, a můžete si ho odnést na USB flash disku nebo CD
  • Nezatěžujeme životní prostředí chemikáliemi používanými při vyvolávání
  • Cena rtg vyšetření zůstává stejná jako při dřívějším vyvolávání na film