Fotobiomodulace je odborný  termín pro biologické účinky laserového paprsku na buňky.  Laserové světlo se od normálního viditelného světla liší, protože je koherentní, monochromatické a polarizované. Tyto vlastnosti umožňují laserovému světlu pronikat do větší hloubky a propůjčují mu léčivé schopnosti.  Fotony, které pronikají do tkání, ovlivňují biochemii buňky tím, že aktivují nebo inhibují pigmentované organely zvané chromofory. Když laserový paprsek aktivuje cytochrom c-oxidásu a NADH, zvýší se syntéza ATP a urychlí se všechny buněčné funkce. Navíc stimulace tvorby endogenních hormonů a jiných chemických látek tiší bolest, snižuje zánět, zlepšuje prokrvení a drenáž. Léčba je doprovázena příjemným teplem. Doba ošetření, síla a frekvence laserového pulsu je odvozena od kondice a tělesné velikosti pacienta.

Tak to bylo složitě a teď to zkusíme popsat lépe.

Během laserové terapie reaguje laserový paprsek s buňkami tkání a zvyšuje metabolickou aktivitu uvnitř buněk, zlepšuje se transport živin a to vede ke zvýšení tvorby buněčné energie (ATP). Tím se nastartuje kaskáda prospěšných důsledků, jako je zvýšení buněčných funkcí a zdraví. Během každého bezbolestného ošetření zvyšuje laserová energie cirkulaci krve a přivádí tak vodu, kyslík a živiny do postižené oblasti. To vytváří optimální prostředí pro hojení a snižuje zánět, otoky, svalové křeče, ztuhnutí a bolest.
Pokud pacient po nějakém zranění nebo operaci dostane laserovou terapii, pociťuje menší bolest a jeho zotavení je rychlejší, stejně tak jako hojení rány.

Účinky K-laseru byly potvrzeny v těchto případech:

 • Urychlení obnovy tkání a buněčného růstu
 •  Rychlejší hojení ran
 •  Snížená tvorba fibrózní tkáně
 •  Protizánětlivý účinek
 •  Analgetický účinek
 •  Zlepšení vaskulární aktivity
 •  Zvýšení metabolické aktivity
 •  Zlepšení nervových funkcí
 •  Imunoregulace

Kdy je terapeutický laser prospěšný?

 • Management bolesti:  majitelé často požadují progresivní, ale neinvazivní terapii k nebo místo klasického podávání léků při léčbě chronické bolesti.
 • Hojení ran: laserová terapie může jednoznačně zkrátit čas potřebný k léčbě a současně i zlepšuje kvalitu tkání (silnější, více normální tkáně, menší napětí a menší tvorba jizvy)
 • Rehabilitace: zranění kostí a svalů a ortopedické operace často vyžadují  dodatečné řešení rehabilitací. Laserová terapie poskytuje neinvazivní  prostředek pro rychlejší  zotavení.

Využití u malých zvířat

 • osteoartritida
 • poranění svalů, vazů a šlach
 • vředy a otevřené rány
 • mírnění pooperační bolesti a urychlení hojení rány
 • jiná traumata měkkých tkání
 • bolest zad
 • neurosvalové onemocnění
 • zánět dásní, stomatitida, po extrakci zubů
 • vředy u hlodavců a kočičí akné
 • akutní i chronická otitida (zánět v uchu)
 • při onemocnění plotének krční a bederní páteře
 • cystitida
 • bursitida a tendonitida
 • granulomy na jazyku
 • pododermatitida
 • artritida
 • zlomeniny
 • vymknutí a natažení
 • dysplazie kyčle
 • pyotraumatická dermatitida (hot spot)
 • dermatomyositida
 • záněty análních žlázek
 • rehabilitace

Co mohu očekávat?

Není potřeba pacienta nijak sledovat a procedura je pro zvíře většinou příjemná a není nijak stresující, ani není nutné zvíře holit nebo stříhat. Ačkoliv zlepšení je často vidět už po první návštěvě, většina pacientů potřebuje ošetření několik (3-8), aby byl patrný plný účinek. Doporučujeme vytvořit léčebný plán o několika návštěvách.  Délka ošetření se může lišit, ale většina oblastí trvá od 2 do 8 minut, během jednoho sezení je možné ošetřit i více míst. Hodně pacientů vykazuje větší pohodlí a pohyblivost během 12-24 hodin po ošetření laserem.

Při chronické bolesti se první tři týdny dává kúra 2x týdně, pak se počet ošetření snižuje na jedno každé 4-6 týdnů. Při léčbě bylo pozorováno velmi málo vedlejších příznaků. U starých zranění nebo bolestivých syndromů může být patrné zhoršení příznaků na několik dní, ale je to způsobeno jen více aktivní odpovědí organismu na léčbu a brzy pomine.