Anesteziologický přístroj VMS

Anesteziologický přístroj VMS: přístroj pro inhalační anestezii od americké firmy Midmark, který využívá k anestezii směs kyslíku a isofluranu (inhalační anestetikum).

Inhalační anestezie je velmi šetrná a s jejím využitím je možné „uspat“ pacienty od váhy několika gramů až do 100 kg hmotnosti. Velmi malá zvířata (fretky, drobní hlodavci, koťata, štěňata) uvádíme do anestezie za pomoci anesteziologického boxu a anesteziologické masky. Větší pacienti jsou intubováni, je jim zavedena speciální kanyla do průdušnice, pomocí níž dýchají kyslík s anestetikem.

Monitor životních funkcí Cardel 9500: slouží ke sledování pacienta při anestezii (EKG, pulz, dech, sycení tkání kyslíkem, vydechovaný oxid uhličitý, krevní tlak). Tento monitor měří všechny důležité parametry při anestezii.