Borelióza psů 20. 04. 2017

Borelióza psů

Lymská borelióza je široce rozšířené onemocnění, postihující člověka i zvířata a nejčastěji se projevuje postižením pohybové a nervové soustavy, kůže a srdce. V České republice se toto onemocnění registruje od roku 1985.
Původcem onemocnění je bakterie patřící mezi spirochéty Borrelia burgdoferi. V Evropě se dále uplatňuje Borrelia afzelii a Borrelia garini. Je to vysoce infekční patogen, který se v hostiteli šíří lokálně v kůži nebo v krvi a lymfě a penetruje do nervového systému. Vektorem onemocnění (přenašečem) jsou krevsající členovci – za hlavního přenašeče se považují klíšťata. V Evropě je to nejčastěji druh klíště obecné (Ixodes ricinus) a klíště sibiřské (Ixodes persulcatus). V menší míře může přenos způsobit i jiný hmyz, např. blechy, ovádi, muchničky, atd..
Počet infikovaných klíšťat se pohybuje v rozmezí 2-40%, toto procento závisí na oblasti. V ČR se tento počet odhaduje na 20%. Bakterie se v těle klíšťat nevyskytují přirozeně. Po vylíhnutí z vajíčka se nymfa (vývojové stadium klíštěte) nakazí po sání krve z infikovaného jedince (tzv. rezervoár infekce). Borelióza byla prokázaná až u 31 druhů savců, některých plazů a u 50 druhů volně žijících ptáků, kteří tedy mohou sloužit jako zdroj infekce.

KLINICKÉ PŘÍZNAKY

Zda se nemoc rozvine i s vnějšími klinickými příznaky, závisí na imunitním stavu jedince a množství přijatého patogena. Protože při pobytu v přírodě (běhání v trávě, prodírání křovím, atd.) může pes nachytat mnoho klíšťat, je možné, že se většina psů s infekcí už setkala a v jejich těle se vyskytují protilátky proti této infekci. Někteří psi mohou být bezpříznakovými nosiči infekce. To znamená, že v jejich těle je infekce, ale pes nemá vnější příznaky nemoci. Takovýto jedinci slouží jako rezervoár nemoci.
Psí pacienti se do ordinace dostavují s náhlým kulháním a výraznou bolestivostí. Postiženy jsou jeden nebo několik kloubů. Klouby jsou oteklé, teplé a bolestivé na dotyk. Dalšími příznaky mohou být apatie, nechutenství, neochota k pohybu, někdy i horečka. Onemocnění může mít kolísavý charakter, kdy po určité epizodě kulhání v rozmezí několik týdnů/měsíců dochází ke zjevnému zlepšení stavu. Onemocnění může také navenek propuknout až po 2-6 měsících od nakažení.

DIAGNOSTIKA

To, že je náš čtyřnohý přítel nakažen boreliózou, si potvrdíme až na základě více faktorů.
Mezi první z nich zahrnujeme zvýšený pobyt psa v rizikové oblasti, ve které byla objevena infikovaná klíšťata a popřípadě i klíště přisáté na těle.
Dalším je výskyt typických klinických příznaků, jako je výše zmíněné kulhání, bolestivost, neochota k pohybu. Samozřejmě je nutné vyloučit poranění končetiny, např. o větve, zlomeninu. U lidí se po nakažení boreliózou objeví pár hodin po přichycení klíštěte růžové zabarvení kůže, které se po pár dnech změní na červený flek s výrazným lemem. Tento příznak se u psů nevyskytuje, a to nám výrazně ztěžuje diagnostiku.
Z diagnostických metod je to např. serologické vyšetření krve, průkaz pomocí PCR (průkaz DNA bakterií).
Po správné diagnostice by měla nastat dobrá odezva organizmu na léčbu pomocí antibiotik.

LÉČBA

S původcem onemocnění si bezpečně poradí různé druhy antibiotik. Bohužel borelie jsou schopny v těle přežít po určité období. Zároveň podané antibiotikum potřebuje delší čas pro přestup do infikovaného kloubu. Je tedy potřebné užívat antibiotika často až okolo 3 týdnů. Při nedostatečném přeléčení je riziko opětovného vzplanutí nemoci.

PREVENCE

Tato nemoc zatěžuje svojí diagnostikou a dlouhodobou léčbou antibiotiky nejen organizmus psa, ale i naši peněženku (hlavně u velkých plemen psů). Proto je nezbytné učinit aspoň pár základních preventivních kroků.
Před propuknutím sezony klíšťat je vhodné nasadit antiparazitní látky. Dnes je na trhu široké spektrum produktů ve formě pipet, obojků nebo tablet, které hubí a odpuzují klíšťata v kombinaci s blechami. Jejich účinek závisí na formě a pohybuje se od 1 měsíce (většina pipet) do 7 měsíců (obojky), samozřejmě při správném používání. Několik příkladů výrobců, které je možno si u nás zakoupit:

  • Pipety Exspot, Frontline, Advantix, Advocate, Stronghold, …
  • Tablety Simparica, Nexgard, Bravecto
  • Obojky Scalibor, Kiltix, Foresto, pro kočky Sergeant´s dual action
  • Spreje Arpalit, Biokill, Frontline, Bolfo

Existují také přípravky, které mají jenom repelentní charakter (např. Menfosan spray, Francodey spray a šampon).
S výběrem produktů vám rádi poradíme v ordinaci nebo si je můžete vyhledat na www.rajkrmiv.cz

Po procházce v rizikových oblastech doporučujeme psa vizuálně prohlédnout a přisátá klíšťata co nejrychleji odstranit speciálními pinzetami na vytahování klíšťat. Čím déle totiž klíště saje, tím více infikovaných slin se do rány dostane. Po vytažení zkontrolujeme, jestli je odstraněno celé tělo. Ranku po vytažení vydezinfikujeme. Při vytahování si chráníme ruce rukavicemi, protože při zmáčknutí těla klíštěte by mohlo dojít k potřísnění ruky exkrety s bakteriemi a skrz oděrky v kůži ke vstupu infekce do těla člověka.

Při použití vakcinace se dá ochránit zvíře před nakažením, ale také zabránit rozvoji klinických příznaků u již nakaženého jedince. V minulosti se používala americká vakcína, která ne vždy zaručovala očekávaný efekt, protože byla proti jiným druhům borelií, které se u nás nevyskytují. Dnes máme na trhu dostupnou evropskou vakcínu. Očkovat lze zvířata (jak kočky, tak psy) od 12 týdne stáří s přeočkováním v intervalu 2-3 týdny. Pro udržení trvalé imunity je potřebná každoroční revakcinace. Vakcínu je možno podávat samostatně, nebo v kombinaci s jinými vakcínami. Nejlepším obdobím na očkování je konec zimy nebo začátek jara. Toto očkování je doporučeno zejména u psů pohybujících se v rizikovém prostředí.
Vakcinace nemá repelentní účinek! Zvíře tedy není chráněno před přisátím klíštěte. Doporučujeme kombinovat vakcinaci s vhodným antiparazitárním přípravkem.

Přenos ze psa na člověka?

Nemocný pes vylučuje bakterie ze svého těla sekrety a exkrety (např. slinami). Chovatel se nemusí obávat nákazy od svého psa. Vědecké studie neprokázali přenos mezi psy navzájem ani při jejich těsném kontaktu, ani mezi psem a člověkem. Taktéž je borelie velmi citlivá ve vnějším prostředí.

Ixodes ricinus

Je rozšířený po celé Evropě, dále v severní Africe a jihozápadní Asii.
Aktivita klíšťat narůstá, když denní teplota pár dní za sebou vystoupá na +10°C a více. Jejich maximální aktivita dosahuje vrchol v květnu-červnu. V horkých letních měsících jejich aktivita prudce klesá. Opětovní nárůst pozorujeme v září-říjnu, v listopadu objevujeme poslední jedince. Vše se odvíjí od počasí – při mírných zimách objevujeme jedince i v zimě na lesní zvěři. Naopak při dlohodobě vysokých teplotách v létě dojde k vyššímu úhynu klíšťat a na podzim nedochází k tak masivnímu znovu zamoření.
Typickým prostředím výskytu klíšťat jsou listnaté a smíšené lesy, lesní louky, háje, paseky, při lesních cestičkách. Právě zde se zdržuje nejvyšší množství hostitelů. Vlivem oteplování nacházíme klíšťata ve vyšších nadmořských výškách a postupně pronikají i do městských oblastí.

autor MVDr. Martina Roučková


Zdroje: text: Infekční nemoci psa a kočky – M.Svoboda, Z.Pospíšil a kol. (1996)